Về chúng tôi

Hiệp hội Quyền của Người lao động (WRC) là một tổ chức giám sát quyền lao động độc lập. Chúng tôi điều tra điều kiện làm việc trong các nhà máy trên toàn cầu. Mục đích của chúng tôi là lập hồ sơ và chống lại các điều kiện làm việc cực nhọc; xác định và vạch trần các hoạt động của các thương hiệu toàn cầu và các nhà bán lẻ đang lạm dụng quyền lao động; và bảo vệ quyền lợi của người lao động ngành may mặc và các sản phẩm khác.

WRC tiến hành các cuộc điều tra độc lập, lấy người lao động làm trung tâm; phát hành các báo cáo công khai về các nhà máy sản xuất cho các thương hiệu lớn; và hỗ trợ công nhân tại các nhà máy này trong nỗ lực chấm dứt vi phạm và bảo vệ quyền tại nơi làm việc của họ. WRC có các điều tra viên ở nhiều quốc gia và làm việc với hàng trăm tổ chức xã hội dân sự ở Đông Nam Á, Đông Á, Nam Á, Châu Mỹ và Châu Phi.

Các điều kiện và mức lương thấp đối với công nhân sản xuất trên thế giới đòi hỏi sự thay đổi mang tính hệ thống trong chuỗi cung ứng toàn cầu của thương hiệu hàng đầu — sự thay đổi mà các thương hiệu và nhà bán lẻ sẽ không tự nguyện thực hiện. Để đạt được mục tiêu này, ngoài công việc cụ thể tại nhà máy của chúng tôi, WRC còn tìm cách thúc đẩy các thỏa thuận ràng buộc giữa đại diện người lao động và các tập đoàn toàn cầu. Trong nền kinh tế toàn cầu, nơi mà việc thực thi công khai có ý nghĩa các tiêu chuẩn lao động còn ít và khi các chương trình “trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp” tự nguyện liên tục không bảo vệ được người lao động, các thỏa thuận tư nhân có thể thực thi — như Thỏa thuận về An toàn cháy nổ và Tòa nhà ở Bangladesh, mà WRC đã giúp tạo và thực hiện — là cơ chế tốt nhất hiện có để tạo ra lợi ích cụ thể cho người lao động.

Được thành lập vào năm 2000 bởi các chuyên gia quốc tế về quyền lao động, sinh viên và các trường đại học hàng đầu, WRC hỗ trợ các trường đại học thực thi các tiêu chuẩn lao động ràng buộc mà họ đã áp dụng để bảo vệ công nhân sản xuất hàng may mặc và các hàng hóa khác có logo của trường đại học. WRC có quan hệ chặt chẽ với nhiều đại học và cao đẳng ở Hoa Kỳ và Canada. WRC cũng làm việc với các tổ chức chính phủ, bao gồm chính quyền thành phố và các quỹ hưu trí, tìm cách thực thi các tiêu chuẩn nhân quyền.