Khiếu nại

WRC điều tra điều kiện làm việc trong các nhà máy sản xuất quần áo và các sản phẩm khác cho các trường đại học Bắc Mỹ để phản hồi các khiếu nại của công nhân hoặc nếu có thông tin từ những người khác cho thấy có vấn đề tại một nhà máy. Các cuộc điều tra được thực hiện bao gồm phỏng vấn người lao động bên ngoài nơi làm việc của họ, ở một địa điểm mà họ cảm thấy thoải mái, cũng như thu thập các tài liệu liên quan và gặp gỡ ban giám đốc và các nguồn đã biết khác. Khi phát hiện vi phạm trong một nhà máy, WRC sẽ đưa ra các khuyến nghị để cải thiện.

Khiếu nại từ người lao động thường đưa tới WRC thông qua các tổ chức phi chính phủ hoặc công đoàn, những người thường tiếp xúc với nhân viên của WRC. Tuy nhiên, người lao động hoặc đại diện của họ cũng có thể gửi khiếu nại đến WRC bằng cách điền vào biểu mẫu dưới đây:

  Tên*

  Số điện thoại*

  อีเมล*

  Quốc gia nơi đặt nhà máy*

  Tên và địa chỉ của nhà máy được đề cập*

  Càng chi tiết càng tốt về vi phạm đã xảy ra*

  Xưởng sản xuất sản phẩm gì và sản xuất cho thương hiệu gì?*

  Xin lưu ý rằng chúng tôi sẽ giữ bí mật tuyệt đối về tên và địa chỉ liên lạc của bạn. Tất cả những điều này sẽ không được công bố bất cứ lúc nào trừ khi chúng tôi có sự cho phép đặc biệt của bạn. Thông tin bạn cung cấp sẽ chỉ được sử dụng để theo dõi khiếu nại.

  WRC không thực hiện một cuộc điều tra đầy đủ để trả lời tất cả các khiếu nại mà chúng tôi nhận được. WRC đánh giá các yếu tố khác nhau để quyết định có tiến hành điều tra hay không, bao gồm mức độ nghiêm trọng của các vi phạm bị cáo buộc, số lượng công nhân bị ảnh hưởng, quan điểm của các tổ chức phi chính phủ địa phương có hiểu biết về vụ việc về độ tin cậy của các cáo buộc hay không Các thương hiệu liên quan đến trường đại học có mối quan hệ đáng kể với nhà máy để phát triển một chương trình hành động khắc phục hiệu quả và nếu bản thân người lao động ủng hộ ý tưởng điều tra.