Công việc của chúng tôi

Phương pháp của WRC

Người lao động là nguồn thông tin tốt nhất về nơi làm việc và họ là trọng tâm trong phương pháp điều tra của WRC. Điều quan trọng, WRC phỏng vấn công nhân bên ngoài nơi họ làm việc mà không để cho ban quản lý nhà máy biết hoặc tham gia, có như vậy công nhân mới có thể nói chuyện cởi mở và không sợ bị trả thù. Khi đại diện các nhãn hàng phỏng vấn tại nhà máy của các nhà cung cấp có hợp đồng, họ sẽ nói chuyện với công nhân bên trong nhà máy, đảm bảo rằng họ sẽ nhận được ít hoặc không có nhiều thông tin quá thẳng thắn. Phương pháp của WRC cho phép WRC phát hiện ra các nhãn hàng lạm dụng quyền lao động mà các tổ chức kiểm toán của họ thường bỏ qua.

WRC duy trì một nhóm điều tra thực địa tạ từng địa phương trên toàn cầu, những người này đã xây dựng một mạng lưới quan hệ rộng lớn với các công đoàn, các nhóm nhân quyền, các tổ chức của phụ nữ và các nhóm xã hội dân sự khác trên khắp thế giới. Là một phần trong công việc của chúng tôi, WRC đưa ra các báo cáo công khai chi tiết về những phát hiện của chúng tôi tại các nhà máy mà chúng tôi điều tra cũng như phản ứng của các thương hiệu, nhà bán lẻ và chủ sở hữu nhà máy đối với những phát hiện đó. WRC đã buộc các thương hiệu và các nhà cung cấp của họ trên toàn thế giới thực hiện các biện pháp quan trọng: trả lại tiền cho công nhân, nhận lại những công nhân bị sa thải vô cớ và các cải tiến sâu rộng về an toàn lao động.

Hướng tới sự thay đổi có hệ thống trong chuỗi cung ứng

Các nỗ lực của WRC đã giúp làm sáng tỏ bản chất và nguyên nhân của việc lạm dụng quyền lao động trong chuỗi cung ứng toàn cầu, vạch trần sự bất cập của các kế hoạch giám sát do ngành tài trợ và định hình cuộc tranh luận của công chúng về con đường dẫn đến cải cách thực sự.

Để đạt được các điều kiện tốt trong chuỗi cung ứng cũng đòi hỏi phải cải cách hệ thống: thay thế các lời hứa tự nguyện sáo rổng bằng các thỏa thuận có hiệu lực trên toàn thế giới và buộc các thương hiệu chấm dứt áp lực về giá đối với các nhà cung cấp buộc họ tiến hành hành vi lạm dụng. Chúng tôi thúc đẩy các chiến lược để thúc đẩy chương trình nghị sự này

Chúng tôi đóng một vai trò quan trọng trong việc phát triển và đưa ra một số sáng kiến ​​về quyền lao động sáng tạo và hiệu quả nhất trong thập kỷ qua, bao gồm Liên minh chấm dứt lao động cưỡng bức người Uyghur, Thỏa thuận về bạo lực và quấy rối trên cơ sở giới tính bao gồm toàn bộ lực lượng lao động của Nien Hsing ở Lesotho , Hiệp định về Phòng cháy và An toàn trong Tòa nhà ở Bangladesh, Mức lương đủ sống cho nhà máy may mặc ở Alta Gracia và Thỏa thuận quản lý công đoàn cho toàn bộ lực lượng lao động Ngành dệt ở Honduras đảm bảo quyền tổ chức và thương lượng tập thể.