Alta Gracia

Alta Gracia: Mức lương đủ sống cho người lao động

Được thành lập vào năm 2010, nhà máy Alta Gracia đóng vai trò như một nhà máy kiểu mẫu khi một nhà máy áp dụng những gì các trường đại học, sinh viên và một công ty cam kết tôn trọng quyền lao động, nhà máy này tạo ra đáp ứng các giá trị của trường đại học và tiêu chuẩn lao động quốc tế.

Tọa lạc tại thị trấn Villa Altagracia, Cộng hòa Dominica, nhà máy Alta Gracia sản xuất quần áo được may bởi những công nhân được trả lương đủ sống, được đại diện bởi một liên minh dân chủ và không phải đối mặt với những điều kiện lao động ngược đãi đang tiếp tục ảnh hưởng đến các công nhân may mặc xung quanh thế giới. Kể từ thời điểm thành lập, Hiệp hội Quyền của Người lao động (WRC) đã tiến hành giám sát chuyên sâu và xác minh các điều kiện làm việc và phát hành các báo cáo công khai hàng năm về sự tuân thủ của nhà máy.

Alta Gracia và quy trình giám sát quyền lao động mạnh mẽ tại nhà máy của WRC thể hiện một bước tiến phi thường trong công việc nhằm đảm bảo tôn trọng quyền của người lao động trong ngành sản xuất hàng may mặc toàn cầu.

 

Mức lương đủ sống

Mức lương thấp là một yếu tố chính đối với người lao động trong ngành may mặc. Nhưng tại Alta Gracia, người lao động được đảm bảo mức lương đủ sống, mức lương cao hon nhu cầu sinh hoạt của người lao động vượt và đáp ứng các nhu cầu thiết yếu của gia đình họ. Mức lương đủ sống ở Cộng hòa Dominicana xấp xỉ ba lần mức lương tối thiểu. Được kích thích bởi niềm tin rằng mức lương đủ sống phải đủ chi phí đáp ứng các nhu cầu cơ bản của một gia đình — bao gồm thực phẩm và nước, nhà ở, năng lượng, quần áo, chăm sóc sức khỏe, di chuyển, giáo dục và chăm sóc trẻ em, cũng như có quỹ khiêm tốn để tiết kiệm và chi tiêu tùy ý— WRC đã tiến hành một phân tích sâu về thị trường vào năm 2008 để xác định mức lương đủ sống cho người lao động sống ở Villa Altagracia. Phân tích của WRC vào thời điểm đó xác định rằng tổng tiền lương hàng tháng cần thiết để đáp ứng các nhu cầu và chi phí cần thiết của người lao động là 18.152 peso Dominica mỗi tháng. Mỗi năm, WRC xem xét lạm phát của Dominica để xác định mức lương đủ sống cho năm hiện tại. Ngoài việc trả lương đủ sống, Alta Gracia đã đồng ý với các Tiêu chuẩn Lao động khác vượt trên cả các yêu cầu của luật pháp Dominica và thông lệ phổ biến trong ngành công nghiệp may mặc. Đáng chú ý nhất trong số này là cam kết trả lương cho người lao động cả năm, không để xảy ra tình trạng nợ lương do biến động sản xuất.

 

Quyền hình thành tổ chức

Khi Alta Gracia được hình thành vào năm 2010, công ty cam kết đảm bảo rằng ban quản lý nhà máy sẽ tôn trọng quyền tổ chức và tham gia công đoàn do họ lựa chọn. Ngay sau khi nhà máy mở cửa, các công nhân đã thành lập một công đoàn, SITRALPRO (Dự án Sindicato de Trabajadores del Altagracia) và bầu ra một ủy ban điều hành. Không giống như hầu hết các nhà máy may mặc trong khu vực, Alta Gracia cho phép ủy ban điều hành SITRALPRO chủ động và cởi mở trao đổi với công nhân và đại diện cho họ khi phát sinh các vấn đề liên quan đến tranh chấp tiền lương, điều kiện làm việc và thủ tục kỷ luật. Công đoàn được phép có văn phòng trong nhà máy, dán tờ rơi quảng cáo trong nhà máy và thông báo cho lực lượng lao động khi cần thiết. Công đoàn họp thường xuyên với ban giám đốc nhà máy để thảo luận về những cải tiến cần thiết, các phương pháp sản xuất và các vấn đề cũng như các vấn đề về nhân sự. Công đoàn và ban giám đốc nhà máy đã thương lượng thành công các thỏa ước thương lượng tập thể nhằm cải thiện các điều kiện ban đầu do nhà máy thiết lập. Điều quan trọng, thỏa ước thương lượng tập thể của công đoàn thiết lập một quy trình để quản lý nhà máy và công đoàn hàng năm thống nhất về số tiền lương ở mức tối thiểu theo kịp với lạm phát.

 

Sức khỏe và an toàn lao động

Điều kiện an toàn và sức khỏe lao động (OHS) tối ưu, thách thức quan trọng đối với nhiều cơ sở sản xuất trong ngành may mặc là ưu tiên hàng đầu tại Alta Gracia. Nhà máy đã chào đón các chuyên gia quốc tế đến làm việc với cả cấp quản lý và lãnh đạo công nhân để thiết kế và thực hiện một chương trình an toàn và sức khỏe kiểu mẫu. Mạng lưới Đoàn kết An toàn và Sức khỏe Maquila (MHSSN) và Chương trình Sức khỏe Nghề nghiệp Lao động (LOHP) của Đại học California tại Berkeley đã đóng một vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ những nỗ lực của Alta Gracia nhằm thực hiện đúng cam kết của mình về một nơi làm việc an toàn và lành mạnh. Ủy ban an toàn và sức khỏe lao động của nhà máy, bao gồm đại diện của nhà máy và công nhân, họp thường xuyên và đóng vai trò quan trọng trong việc giám sát các quy trình thực hành an toàn và sơ tán khẩn cấp của nhà máy và đảm bảo rằng các mối nguy hiểm tiềm ẩn hoặc rủi ro sức khỏe trong nhà máy được điều tra và giải quyết. Các khuyến nghị được cung cấp bởi các chuyên gia quốc tế và Ủy ban an toàn và sức khỏe lao động cùng với cam kết thực hiện của ban lãnh đạo đã nâng điều kiện nhà máy cao hơn đáng kể so với tiêu chuẩn ngành. Một ví dụ có ý nghĩa sâu rộng đối với sức khỏe của người lao động là việc sử dụng ghế đệm công thái học có hỗ trợ lưng. Việc sử dụng ghế thích hợp của nhà máy hoàn toàn trái ngược với hầu hết các nhà máy ở Cộng hòa Dominica, nơi cung cấp ghế dài bằng gỗ không hỗ trợ lưng cho người vận hành máy may. Những chiếc ghế làm việc được sử dụng tại Alta Gracia giúp giảm đáng kể những chấn thương do căng thẳng lặp đi lặp lại trong lực lượng lao động.