Các câu hỏi thường gặp

Hiệp hội Quyền của Người lao động (WRC) hình thành như thế nào?

Năm 1998, sinh viên, giáo sư và các thành viên khác của các trường đại học ở Hoa Kỳ nhận ra rằng, quyền của người lao động tại nhiều nhà máy sản xuất quần áo mang logo của trường đại học không được tôn trọng. Bán quần áo đại học là một ngành kinh doanh lớn ở Mỹ. Khi biết về những vi phạm quyền lao động trong các nhà máy, nhiều người cả trong và ngoài trường đã trở nên lo ngại. Để chống lại vấn đề này, các trường đại học đã thực hiện các quy tắc ứng xử đòi hỏi các tiêu chuẩn cơ bản nhất định về quyền của người lao động. WRC được thành lập để đảm bảo rằng các quy tắc ứng xử này được tuân thủ. Mục đích của nó là hỗ trợ người lao động khi họ tìm cách cải thiện điều kiện trong các nhà máy. Để tuân thủ các quy tắc, WRC chịu trách nhiệm thực hiện các cuộc điều tra về điều kiện làm việc trong các nhà máy, xuất bản các báo cáo về các cuộc điều tra này và tìm kiếm các phương pháp để cải thiện điều kiện làm việc trong trường hợp phát hiện ra các hành vi vi phạm quy tắc.

WRC được thành lập bởi một liên minh các chuyên gia nhân quyền và các chuyên gia về quyền của người lao động Hoa Kỳ cùng các giáo sư và sinh viên đại học, với sự tham vấn của những người thuộc phong trào lao động và nhân quyền ở Trung Mỹ và Châu Á. Một hội đồng cố vấn bao gồm các chuyên gia về quyền con người và quyền lao động đã được thành lập để hướng dẫn WRC.

Các cuộc điều tra của WRC hoạt động như thế nào?

Các cuộc điều tra của WRC bao gồm các cuộc phỏng vấn toàn diện với công nhân bên ngoài nhà máy, tại nhà hoặc ở một nơi nào đó trong cộng đồng của họ. WRC cũng đối thoại với các nhà quản lý nhà máy, thanh tra lao động chính phủ, tỉnh hoặc quốc gia, đại diện công đoàn, học giả, luật sư lao động và các cá nhân khác có thể hỗ trợ trong quá trình giám sát. Nếu các nhà quản lý cho phép, WRC sẽ kiểm tra tại chỗ nhà máy. Sau đó, WRC phân tích tất cả dữ liệu và phỏng vấn, sau đó đưa ra kết luận về việc tuân thủ các quy tắc ứng xử. Khi các vi phạm được xác định, WRC đề xuất các hành động khắc phục. Một báo cáo chính thức được xuất bản tại Hoa Kỳ và trong một số trường hợp, được dịch và lưu hành bởi cộng đồng nơi phát hiện ra các vi phạm. WRC không tin rằng một vài ngày điều tra là đủ để đưa ra kết luận cuối cùng về từng vấn đề trong quy tắc ứng xử. Vì lý do thực tế, các cuộc điều tra ưu tiên các vấn đề do chính người lao động hoặc những người khác có kiến ​​thức về các hoạt động trong nhà máy và ngành công nghiệp nêu ra. WRC cung cấp các chương trình giáo dục cho người lao động về quyền lao động của họ được đề cập trong các quy tắc ứng xử của các trường đại học Bắc Mỹ. Mục đích của chúng tôi là tạo ra một cơ chế mà người lao động có thể sử dụng để gửi khiếu nại về các vi phạm quy tắc thông qua các tổ chức địa phương và đến WRC. Không có tổ chức giám sát nào có thể ở mọi nhà máy mỗi ngày trong năm. Vì lý do này, WRC tin rằng cách tốt nhất để đảm bảo rằng các quy tắc ứng xử được tôn trọng là đào tạo các công nhân trong mỗi nhà máy trở thành những người giám sát của chính họ. WRC cam kết hoàn toàn khách quan. Ngoài ra, WRC đề xuất đóng vai trò là một nguồn thông tin để bất kỳ ai quan tâm có thể tìm hiểu về điều kiện hiện tại tại các nhà máy sản xuất quần áo cho các trường đại học Bắc Mỹ.

WRC chọn các nhà máy để điều tra như thế nào?

WRC điều tra một nhà máy trên cơ sở nhận được đơn khiếu nại trực tiếp từ một công nhân hoặc như một phần của cuộc điều tra chính thức đối với tổ chức. Khi WRC nhận được đơn khiếu nại từ một công nhân trong nhà máy sản xuất quần áo cho một trường đại học Bắc Mỹ, tổ chức này sẽ xem xét các yếu tố sau để quyết định có mở một cuộc điều tra chính thức hay không: mức độ nghiêm trọng của việc vi phạm quyền lao động, ý kiến ​​của các tổ chức địa phương, độ tin cậy của đơn khiếu nại và số lượng các trường đại học liên kết bị ảnh hưởng, tức là số lượng các trường đại học trực thuộc WRC có các đơn hàng sản xuất trong nhà máy này. WRC tiến hành các cuộc điều tra chính thức (tức là các cuộc điều tra không cần phải do bên thứ ba tiến hành) trong một số trường hợp cụ thể, ví dụ: nếu có thông tin từ một tổ chức địa phương cáo buộc các vấn đề nghiêm trọng trong một nhà máy, khi một nhà máy sản xuất nhiều quần áo cho các trường đại học nhưng điều kiện của nhà máy này không được biết đến, v.v.

Tại sao WRC lại quan tâm đến một số nhà máy mà không phải những nhà máy khác?

WRC muốn quyền lao động được tôn trọng trong tất cả các nhà máy, nhưng chỉ ở các nhà máy sản xuất quần áo cho các trường đại học, chúng tôi mới có quyền yêu cầu thay đổi và hành động sửa chữa khi có vi phạm. Hy vọng của chúng tôi là WRC có thể cải thiện điều kiện trong các nhà máy sản xuất cho các trường đại học và các nhà máy này là ví dụ tích cực cho các nhà máy khác.

Danh sách các nhà máy sản xuất cho các trường đại học đến từ đâu?

Các trường đại học trực thuộc WRC yêu cầu các đại lý của họ (các công ty ký hợp đồng với trường đại học để sản xuất quần áo có tên hoặc biểu tượng của trường đại học) cung cấp danh sách tất cả các nhà máy sản xuất sản phẩm cho trường đại học của họ. Dựa trên thông tin này, WRC tạo ra một danh sách toàn diện về tất cả các nhà máy sản xuất quần áo cho các trường đại học cùng với địa chỉ của từng nhà máy.

Các thương hiệu có hủy hợp đồng nếu WRC phát hiện các vấn đề không?

WRC luôn đề nghị một công ty đa quốc gia ở lại nhà máy và nỗ lực cải thiện các điều kiện ở đó. WRC cho rằng một công ty chỉ cắt hợp đồng và bỏ trốn sang nhà máy khác là không đáp ứng được trách nhiệm của mình. Trong trường hợp của nhà máy Kukdong ở Mexico, WRC buộc Nike phải ở lại nhà máy và cố gắng cải thiện các điều kiện. Nike đã chấp nhận khuyến nghị của WRC.

Kết quả của các cuộc điều tra của WRC có được cho công chúng biết không?

Đúng. Tất cả các báo cáo được xuất bản và một số được dịch sang ngôn ngữ địa phương. Điều quan trọng cần nêu rõ là danh tính của những người lao động trình bày khiếu nại hoặc tham gia các cuộc phỏng vấn được giữ bí mật hoàn toàn.

Có quá nhiều quy tắc ứng xử không? Làm thế nào để người lao động và các bên liên quan biết các quyền hiện tại của họ thấp hơn nhiều quy tắc ứng xử?

Đúng là có rất nhiều quy tắc và điều này có thể gây nhầm lẫn. Nhưng nhiều quy tắc rất giống nhau. Hầu hết các quy tắc lấy luật quốc tế và quốc gia làm tham chiếu và bao gồm các tham chiếu đến các tiêu chuẩn giống nhau: lương tối thiểu, giờ làm việc, tự do tụ tập và tiến hành các hợp đồng tập thể, không phân biệt đối xử, quyền của phụ nữ, v.v. Người lao động khiếu nại về bất kỳ luật quốc gia hoặc quốc tế, hoặc một quy định cụ thể của bộ luật, có thể sẽ có khiếu nại chính đáng.

Hệ thống quản trị WRC hoạt động như thế nào?

WRC có một hội đồng quản trị gồm 18 thành viên. Hội đồng này bao gồm sáu đại diện của ban giám hiệu trường đại học, sáu đại diện của tổ chức sinh viên United Students Against Sweatshops (USAS), và sáu đại diện chuyên gia về quyền lao động.

Công việc của WRC được tài trợ như thế nào?

Khoảng 65% nguồn tài trợ của WRC đến từ phí liên kết của trường đại học, 25% từ các khoản tài trợ của tổ chức và liên bang, phần còn lại từ các cá nhân và đối tác khác mà WRC thực hiện công việc giám sát.

Mối quan hệ nào giữa WRC và các công đoàn?

WRC là một tổ chức điều tra các điều kiện làm việc và không đại diện cho người lao động. Vai trò của WRC không thể và không được thay thế vai trò của các công đoàn đại diện cho người lao động. WRC hoàn toàn ủng hộ quyền của người lao động thành lập công đoàn của riêng họ và quyền thương lượng hợp đồng tập thể. WRC công nhận rằng các công đoàn là yếu tố cần thiết để tạo ra sự thay đổi thực sự và lâu dài. Ngoài ra, WRC tin rằng công đoàn là một nguồn thông tin quan trọng về điều kiện làm việc. WRC hoạt động để xây dựng mối quan hệ với các công đoàn ở phía Nam toàn cầu trên cơ sở cùng có lợi.