Báo cáo về nhà máy

Hansae Việt Nam

Hansae Việt Nam là một nhà máy may mặc lớn nằm bên ngoài Thành phố Hồ Chí Minh ở miền Nam Việt Nam, sử dụng khoảng 8.000 công nhân. Nhà máy đã sản xuất cho các công ty lớn bao gồm Nike, nhà cung cấp hàng hóa được cấp phép của trường đại học, Gap, H&M, L Brands (chủ sở hữu của Victoria Secret), Hanes, Inditex (chủ sở hữu của Zara), JC Penney, Macy's, Children Place, Target và Walmart. WRC bắt đầu điều tra Hansae Việt Nam vào tháng 10 năm 2015, sau một cuộc đình công của các nhân viên của công ty vì bị ngược đãi và điều kiện làm việc kém. Để tiến hành một cuộc điều tra đầy đủ, WRC đã yêu cầu sự trợ giúp để tiếp cận nhà máy từ Nike, như WRC đã thực hiện trong các cuộc điều tra trước đây. Ban đầu Nike từ chối tạo điều kiện tiếp cận nhà máy, nhưng sau khi WRC công bố báo cáo ban đầu dựa trên các cuộc phỏng vấn với công nhân nhà máy ghi nhận nhiều vi phạm nghiêm trọng về quyền lao động và Hiệp hội của các trường đại học buộc Nike phải duy trì các nghĩa vụ theo các thỏa thuận cấp phép của họ, Nike và Hansae cuối cùng đã đồng ý để WRC tiến hành kiểm tra tại chỗ vào tháng 10 năm 2016. WRC đã phát hành một báo cáo chuyên sâu vào tháng 12 năm 2016 sau khi kiểm tra tại chỗ. WRC đã báo cáo chi tiết nhiều vi phạm quyền lao động, bao gồm:

  • Trộm cắp lương trên diện rộng, ép buộc làm thêm giờ và làm thêm giờ quá mức
  • Nhiệt độ quá cao trong các tòa nhà của nhà máy - lên tới 95 độ F - cùng với áp lực công việc quá cao đã khiến nhiều công nhân ngất xỉu trong giờ làm việc,
  • Các điều kiện không an toàn khác bao gồm: công nhân tiếp xúc với hóa chất độc hại và thiếu chỗ ngồi thoải mái
  • Vi phạm quyền liên kết của người lao động — các nhà quản lý đồng thời làm phụ trách công đoàn nhà máy
  • Đối xử ngược đãi người lao động — bao gồm lạm dụng bằng lời nói và thể chất; một người quản lý còn ban hành lệnh cấm công nhân ngáp
  • Phân biệt đối xử chấm dứt hợp đồng lao động khi công nhân đang mang thai

Sau nhiều tháng hợp tác với Nike và Hansae, Nike đã cam kết đảm bảo chấm dứt các vi phạm và WRC và Hansae đã ký một biên bản ghi nhớ để giải quyết các vấn đề còn tồn tại. Hansae đã trả lại cho người lao động $ 750,000 để giải quyết tình trạng ăn cắp tiền lương trước đó; tiếp tục cung cấp chỗ ngồi thoải mái cho công nhân để ngăn ngừa chấn thương cơ xương; cam kết loại bỏ dần việc cho phép các nhà quản lý làm cán bộ công đoàn và nhận lại những người lao động đã bị chấm dứt hợp đồng do mang thai. Tuy nhiên, việc khắc phục toàn bộ mọi vấn đề đã không đạt được vì Hansae đã từ chối thực hiện các biện pháp khác sau khi Nike chấm dứt quan hệ kinh doanh với công ty.