WRC አማርኛ

WRC ጥልቅ፣ ገለልተኛ ምርመራዎችን ያካሂዳል፣ ለትላልቅ ብራንዶች በሚያመርቱት ፋብሪካዎች ላይ ሪፖርቶችን ያትማል፣ እና በእነዚህ ፋብሪካዎች ውስጥ ያሉ ሰራተኞች የሰራተኛ ጥቃትን ለማስቆም እና የሰራተኛ መብታቸውን ለማስጠበቅ በሚያደርጉት ጥረት ያግዛል።