Mabapi le rona

A textile worker in Ethiopia at a sewing machine.Worker Rights Consortium (WRC) ke mokhatlo o ikemetseng o lebelang litokelo tsa bosebeletsi. Re fuputsa maemo a tšebetso lifemeng lefatše ka bophara. Sepheo sa rona ke ho tlaleha ka, esita le ho ema khahlanong le maemo a hlobaetsang a tšebetso; ho hloaea le ho pepesa litloaelo tsa bareki le barekisi le phephetsang ho hatikeloa hoa litokelo tsa bosebeletsi esita le ho tšireletsa litokelo tsa basebetsi ba hlahisang liaparo le lihlahisoa tseling.

WRC e tšoara liphuputso tse ikemetseng tse shebanang le basebetsi; e phatlalatsa litlaleho mabapi le lifeme tse hlahisetsang bareki ba baholo, e thusa le basebetsi lifemeng tseo morerong oa bona oa ho ema khahlanong le tlhekefetso esita le ho loanela litokelo tsa bona sebakeng sa tšebetso. WRC e na le bafuputsi linaheng tse sehlopha ‘me e sebetsa ‘moho le makholo-kholo a mekhatlo ea basebetsi le bosebeletsi linaheng tsa Southeast Asia, East Asia, South Asia, Amerika le Afrika.

Maemo a tšebetso le meputso tse amohelehang bakeng sa basebetsi ba hlahisang thepa li sisinya phetoho e hlophisehileng ea mecha ea phepelo ea thepa e sebelisoang ke bareki ba baholo- phetoho eo bareki le barekisi ba baholo ba kakeng ba ikhethela ho e kenya tšebetsong. Ka lebaka lena, kaholimo ho mosebetsi o khetholohileng oa lifeme, WRC e susumetsa lilekane lipakeng tsa boemeli ba basebetsi le bareki ba baholo.

Moruong oa lefatše moo tšebeliso ea melao ea bosebetsi e fokolang haholo, esita le moo bareki ba baholo ba lobang lipehelo tse reretsoeng ho sireletsa basebetsi, lilekane tse ka kenngoang tšebetsong- joaloka Accord on Fire and Building Safety in Bangladesh, tseo WRC e kentseng letsoho boqaping le ho kena tšebetsong ha tsona- ke ona maoala a teng a ka sebelisoang ho tšireletsa basebetsi.

Mokhatlo oa WRC o thehiloe ka selemo sa kete-peli ke litsebi tsa litaba tsa litokelo tsa bosebeletsi, baithuti, esita le lijunifesithi tse ipetsang pele. WRC e thusa lijunifesithi tse itlametseng ho sebelisa lipehelo tsa melao ea bosebeletsi ho kenya lipehelo tse joalo tšebetsonge le ho tšireletsa basebetsi ba hlahisang liaparo le lihlahisoa tseling tse nang le letšoao la sekolo. WRC e na le likamano le lijunifesithi le likoleche tse sehlopha Amerika le Canada. WRC e boetse e sebetsa le mafapha a ‘muso, a kenyeletsang bo-Masepala le ba pokello ea lichelete tsa boqheku, sepheo e le ho netefatsa tšireletso ea litokelo tsa botho.