စက်ရုံဆိုင်ရာ ဒေတာဘေစ့်

WRC၏ အထည်အလိပ်စက်မှုလုပ်ငန်းတွင် ပွင့်လင်းမြင်သာမှုကို မြှင့်တင်ရန် ကြိုးစားအားထုတ်မှု တစ်စိတ်တစ် ပိုင်းအဖြစ် ကောလိပ်များ နှင့် တက္ကသိုလ်များ၏ အမည်နှင့် လိုဂိုတံဆိပ်များ ပါသည့် ကုန်ပစ္စည်းများအား ထုတ်လုပ်နေသည့် ကမ္ဘာအရပ်ရပ်ရှိ အထည်ချုပ်စက်ရုံများ၏ ဒေတာဘေစ့်ကို ကျွန်ုပ်တို့က ထုတ်ပြန်ထားပါ သည်။ ဒေတာဘေစ့်တွင် စက်ရုံများ၏ အမည်နှင့် တည်နေရာများ၊၎င်းတို့ထုတ်လုပ်သည့် ကုန်ပစ္စည်းများ နှင့် အခြား သတင်းအချက်အလက်များပါဝင်သည်။ ဒေတာဘေစ့်သို့ ဤနေရာတွင် ကလစ်နှိပ်ပြီး ဝင်ရောက်နိုင်ပါ   သည်။   

ဤ ဒေတာဘေ့စ် သည် အင်းဂလိပ်ဘာသာဖြင့် မူလအားဖြင့်အခြေခံ ထားပါသည် ရှာဖွေရန်မှာ- 

  • အတိအကျသိလိုသော တက္ကသိုလ်တစ်ခုအတွက် ထုတ်လုပ်ပေးနေသည့် စက်ရုံများအား ရှာဖွေရန် မီနူးတွင် 'ကျောင်း'ဟုရေးထားသည့်အထဲမှ ဤတက္ကသိုလ်၏ နာမည်အား ရွေးချယ်ပါ။ 
  • အတိအကျသိလိုသော အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုအတွက် ထုတ်လုပ်ပေးနေသည့် စက်ရုံများအား ရှာဖွေရန် မီနူးတွင် 'လိုင်စင်ရရှိထားသူ'ဟုရေးထားသည့်အထဲမှ ဤအမှတ်တံဆိပ်အား ရွေးချယ်ပါ။ 
  • နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံတွင် ထုတ်လုပ်နေသည့် စက်ရုံများအား ရှာဖွေရန် မီနူးတွင် ' နိုင်ငံ'ဟုရေးထားသည့်အထဲမှ ဤနိုင်ငံအား ရွေးချယ်ပါ။ 
  • အတိအကျသိလိုသော စက်ရုံတစ်ရုံအား ရှာဖွေရန် စက်ရုံဟု ရေးထားသည့်သေတ္တာတွင် ဤစက်ရုံ၏နာမည်ကို ရိုက်ထည့်ပြီးရှာနိုင်သည်။ 
  • အထက်ဖော်ပြပါ အရာအားလုံးကို သင့်အနေဖြင့် ပေါင်းစပ်ပြီးလည်း ရှာဖွေနိုင်ပါသည်။  

 

သင့်အနေဖြင့် သတင်းအချက်အလက်များအား ထည့်ပြီးပါက ရလဒ်များကို အောက်ပါနည်းများ အတိုင်းကြည့်နိုင် ပါသည်: 

  • ကျောင်းတစ်ကျောင်းအတွက် ထုတ်လုပ်နေသည့် စက်ရုံများစာရင်းကိုကြည့်ရန် 'အုပ်စုဖြင့်'ကို ကလစ်နှိပ်ပြီး ကျောင်းကိုရွေးပါ။ 
  • နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံအတွက် ထုတ်လုပ်နေသည့် စက်ရုံများစာရင်းကိုကြည့်ရန် 'အုပ်စုဖြင့်'ကို ကလစ်နှိပ်ပြီး နိုင်ငံကိုရွေးပါ။  
  • အမှတ်တံဆိပ်တစ်မျိုးအတွက် ထုတ်လုပ်နေသည့် စက်ရုံများစာရင်းကိုကြည့်ရန် 'အုပ်စုဖြင့်'ကို ကလစ်နှိပ်ပြီး လိုင်စင်ရရှိထားသူကိုရွေးပါ။  
  • စက်ရုံများစာရင်းကိုကြည့်ရန် 'အုပ်စုဖြင့်'ကို ကလစ်နှိပ်ပြီး စက်ရုံကိုရွေးပါ။ ဤအရာသည် ပုံသေ ရွေးပေးထားခြင်းဖြစ်သည်။