புகார் செய்யுங்கள்

தொழிலாளர்களின் புகார்களுக்கு பதிலளிக்கும் வகையில் வட அமெரிக்க பல்கலைக்கழகங்களுக்கு ஆடை மற்றும் பிற பொருட்களை உற்பத்தி செய்யும் தொழிற்சாலைகளில் வேலை நிலைமைகளை WRC ஆராய்கிறது. அவர்கள் பணியிடத்திற்கு வெளியே, அவர்கள் வசதியாக உணர்ந்த இடத்தில், தொழிலாளர்களுடன் நேர்காணல் நடத்தப்பட்டது, அத்துடன் தொடர்புடைய ஆவணங்களைச் சேகரித்தல் மற்றும் நிர்வாகம் மற்றும் பிற அறியப்பட்ட ஆதாரங்களைச் சந்திப்பது போன்ற விசாரணைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன. ஒரு தொழிற்சாலையில் மீறல்கள் கண்டறியப்பட்டால், மேம்படுத்துவதற்கான பரிந்துரைகளை WRC செய்யும்.

தொழிலாளர்களிடமிருந்து வரும் புகார்கள் பொதுவாக WRC ஊழியர்களுடன் தொடர்பில் இருக்கும் அரசு சாரா நிறுவனங்கள் அல்லது தொழிற்சங்கங்கள் மூலம் WRC க்கு வருகின்றன. இருப்பினும், கீழே உள்ள படிவத்தை பூர்த்தி செய்வதன் மூலம் தொழிலாளர்கள் அல்லது அவர்களது பிரதிநிதிகள் WRC க்கு புகார்களை சமர்ப்பிக்கலாம்:

  தொழிற்சாலை எந்த நாட்டில் உள்ளது

  தொழிற்சாலை பெயர் மற்றும் முகவரி

  தொழிலாளர் உரிமை மீறல்களை விவரிக்கவும்

  விசாரணைக்கு பயனுள்ள ஆவணங்களைச் சேர்க்கவும்

  உங்கள் பெயர்[

  உங்கள் தொலைபேசி எண்[

  உங்கள் மின்னஞ்சல்[

  உங்கள் பெயர் மற்றும் தொடர்பு முகவரியின் ரகசியத்தன்மையை நாங்கள் கண்டிப்பாக பராமரிப்போம் என்பதை நினைவில் கொள்ளவும். உங்களிடமிருந்து சிறப்பு அனுமதி பெறாதவரை இவை அனைத்தும் எந்த நேரத்திலும் வெளியிடப்படாது. நீங்கள் வழங்கும் தகவல்கள் புகாரைத் தொடர மட்டுமே பயன்படுத்தப்படும்.

  நாங்கள் பெறும் அனைத்து புகார்களுக்கும் பதில் WRC முழு விசாரணையை மேற்கொள்வதில்லை. குற்றஞ்சாட்டப்பட்ட மீறல்களின் தீவிரம், பாதிக்கப்பட்ட தொழிலாளர்களின் எண்ணிக்கை, உள்ளூர் அரசு சாரா நிறுவனங்களின் முன்னோக்குகள் போன்ற குற்றச்சாட்டுகளின் நம்பகத்தன்மை குறித்த வழக்கை அறிந்திருப்பது உட்பட, விசாரணையைத் தொடர வேண்டுமா என்பதை தீர்மானிக்கும் பல்வேறு காரணிகளை WRC மதிப்பிடுகிறது. பல்கலைக்கழகம் தொடர்பான பிராண்டுகள் ஒரு பயனுள்ள திருத்த நடவடிக்கை திட்டத்தை உருவாக்குவதற்கு தொழிற்சாலையுடன் குறிப்பிடத்தக்க உறவைக் கொண்டுள்ளன, மேலும் தொழிலாளர்கள் விசாரணையின் யோசனையை ஆதரித்தால்.