ទិន្នន័យរោងចក្រ

ជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់អង្គការ WRC ក្នុងការធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវតម្លាភាពក្នុង ឧស្សាហកម្ម វាយនភណ្ឌយើងបានដាក់បញ្ជូល នៅលើគេហទំព័រអំពីទិន្នន័យរោងចក្រកាត់ដេរនៅជុំវិញពិភពលោក ដែល ផលិតទំនិញដោយមានឈ្មោះនិងនិមិត្តសញ្ញានៃមហាវិទ្យាល័យនិងសាកលវិទ្យាល័យ។

ទិន្នន័យទាំងនេះរួមមាន ឈ្មោះ ទីតាំងរបស់រោងចក្រ ផលិតផលដែលរោងចក្រទាំងនោះផលិត និងព័ត៌មាន ផ្សេងទៀត។ អ្នកអាចចូលមើល ទិន្នន័យទាំងនោះដោយចុច​​ ទីនេះ

ដើម្បីស្វែងរកទិន្នន័យទាំងនេះអ្នកត្រូវមានចំណេះដឹង មូលដ្ឋានខ្លះៗ ជាភាសាអង់គ្លេស។

  • ដើម្បីស្វែងរករោងចក្រដែលផលិតសំរាប់សាកលវិទ្យាល័យជាក់លាក់ណាមួយសូមជ្រើសរើសឈ្មោះសាកលវិទ្យាល័យនោះពីមីនុយដែលមានពាក្យថា UNIVERSITY
  • ដើម្បីស្វែងរករោងចក្រដែលផលិតសម្រាប់យីហោជាក់លាក់ណាមួយសូមជ្រើសរើសឈ្មោះយីហោនេះពីមឺនុយដែលមានពាក្យថា LICENSEE ។
  • ដើម្បីស្វែងរករោងចក្រដែលផលិតនៅក្នុងប្រទេសណាមួយជាក់លាក់សូមជ្រើសរើសឈ្មោះប្រទេសនោះពីមឺនុយដែលមានពាក្យថាCOUNTRY
  • ដើម្បីស្វែងរករោងចក្រជាក់លាក់ណាមួយសូមវាយឈ្មោះរោងចក្រនើក្នុងប្រអប់ដែលមានពាក្យថា FACTORY ។
  • អ្នកក៏អាចធ្វើការស្វែងរកដោយប្រើការរួមបញ្ចូលគ្នានៃពាក្យដែលបានរៀបរាប់ខាងលើ។

នៅពេលអ្នកបានបញ្ចូលព័ត៌មានអ្នកអាចមើលលទ្ធផលតាមវិធីដូចខាងក្រោមៈ

  • មើលតែបញ្ជីឈ្មោះរោងចក្រដែលផលិតសម្រាប់សាលាជាក់លាក់មួយសូមចុចលើ GROUP BY ហើយជ្រើសរើស SCHOOL។
  • មើលតែបញ្ជីឈ្មោះរោងចក្រដែលផលិតសម្រាប់ប្រទេសជាក់លាក់មួយសូមចុចលើ GROUP BY ហើយជ្រើសរើស COUNTRY ។
  • មើលតែបញ្ជីរោងចក្រដែលផលិតសម្រាប់ម៉ាកយីហោជាក់លាក់ណាមួយសូមចុចលើ GROUP BY ហើយជ្រើសរើស LICENSEE

មើលតារាងឈ្មោះរោងចក្រសូមចុចលើ GROUP BY ហើយជ្រើសរើសសហគ្រាស។ នេះត្រូវបានជ្រើសរើស FACTORY។ នេះត្រូវបានជ្រើសរើសតាម default