รายชื่อโรงงาน

WRC พยายามที่จะให้มีความโปร่งใส่เพิ่มมากขึ้นในอุตสาหกรรมตัดเย็บเสื้อผ้า ดังนั้นจึงได้จัดทำฐานข้อมูลรายชื่อโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าทั่วโลก ที่ผลิตสินค้าที่ติดชื่อและโลโก้ของวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย ค้นหาข้อมูล ซึ่งประกอบด้วยรายชื่อและที่ตั้งของโรงงาน สินค้าที่ผลิตและอื่นๆ สามารถเข้าฐานข้อมูลโดย คลิกที่นี่.

การใช้ฐานข้อมูลจำเป็นต้องรู้จักภาษาอังกฤษบางคำ

  • ค้นหาโรงงานในแต่ละประเทศ ได้โดยเลือกปุ่มข้างล่างที่เมนูหัวข้อ COUNTRY แล้วเลือกชื่อประเทศที่ต้องการ
  • ค้นหาโรงงานที่ผลิตสินค้าให้กับยี่ห้อสินค้า ได้โดยเลือกปุ่มข้างล่างที่เมนูหัวข้อ LICENSEE แล้วเลือกชื่อยี่ห้อสินค้าที่ต้องการ
  • ค้นหาโรงงานที่ผลิตสินค้าให้กับมหาวิทยาลัย ได้โดยเลือกปุ่มข้างล่างที่เมนูหัวข้อ UNIVERSITY แล้วเลือกชื่อมหาวิทยาลัยที่ต้องการ
  • การค้นหาโรงงาน พิมพ์ชื่อของโรงงานในช่องว่างหัวข้อ FACTORY.
  • คุณสามารถค้นหาข้อมูลรวมกันโดยผสมหัวข้อต่างๆ ทั้งหมดได้ด้วย

เมื่อคุณต้องการค้นหาข้อมูลเพียงครั้งเดียวคุณสามารถค้นหาได้โดยใช้วิธีนี่

  • ต้องการเข้าดูเฉพาะรายชื่อโรงงาน โดยเลือกคำสั่งที่หัวข้อ COUNTRY แล้วเลือกประเทศที่ต้องการและเลือกที่หัวข้อ FACTORY
  • ถ้าหากต้องการดูรายชื่อโรงงานที่ผลิตสินค้าให้กับยี่ห้อสินค้าเท่านั้น เลือกหัวข้อ LICENSEE
  • และหากต้องการดูรายชื่อโรงงานที่ผลิตสินค้าให้กับมหาวิทยาลัยเท่านั้น เลือกหัวข้อ UNIVERSITY