คำร้องเรียน คนงาน

คำร้องเรียนของคนงาน

WRC ได้ริเริ่มการตรวจสอบสภาพการทำงานในโรงงานที่ผลิตเสื้อผ้าและสินค้าอื่นๆ ให้กับมหาวิทยาลัยในอเมริกาเหนือ เมื่อได้รับคำร้องเรียนจากคนงานหรือเมื่อได้รับข้อมูลจากแหล่งอื่น ที่แสดงให้เห็นว่ามีปัญหาที่โรงงาน ซึ่งในการตรวจสอบจะประกอบด้วยการสัมภาษณ์คนงานนอกโรงงานในสถานที่ ที่คนงานรู้สึกสบายใจ รวมรวบเอกสารที่มีประเด็นเกี่ยวข้องและประชุมร่วมกับฝ่ายจัดการและผู้เชี่ยวชาญอื่นๆ เมื่อพิสูจน์ได้ว่ามีการละเมิดในโรงงานWRC จะแนะนำวิธีการแก้ไขให้กับโรงงาน
โดยส่วนมากคนงานร้องเรียนมาที่ WRC โดยผ่านองค์กรพัฒนาเอกชนในพื้นที่ (NGO) หรือ สหภาพแรงงาน ผู้ซึ่งที่มีการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของWRC แต่อย่างไรก็ตามคนงานหรือตัวแทนคนงานสามารถร้องเรียนกับWRC ได้โดย กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มด้านล่าง:


ชื่อ*

เบอร์โทรศัพท์และ*

อีเมล*

โรงงานตั้งอยู่ในประเทศใด*

ชื่อและที่อยู่ของโรงงาน*

ให้รายละเอียดให้มากที่สุดที่เป็นไปได้ในประเด็นที่คนงานถูกละเมิดสิทธิ จะเป็นเรื่องที่ดีถ้าหากส่งเอกสารมาด้วย*

โรงงานผลิตสินค้าอะไรและผลิตให้กับยี่ห้อสินค้าใด*

ขอเรียนให้ทราบว่า WRC จะปิดชื่อและข้อมูลของผู้ร้องอย่างรอบคอบและเป็นความลับ โดยจะไม่เปิดเผยสู่สาธารณะ ยกเว้นจะได้รับการอนุญาตจากผู้ร้องและข้อมูลดังกล่าวจะใช้ในการติดตามคำร้องเรียนเท่านั้น
ขอเรียนให้ทราบว่า WRC อาจจะไม่ดำเนินการตรวจสอบทุกๆ คำร้องเรียนที่ได้รับ WRC จะพิจารณาปัจจัยหลายประการในการตัดสินใจว่าจะดำเนินการตรวจสอบหรือไม่ ซึ่งประกอบด้วยความรุนแรงของข้อกล่าวหาในการละเมิด จำนวนคนงานที่ได้รับผลกระทบ การแสดงความคิดเห็นขององค์กรพัฒนาเอกชนในท้องที่ ที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของข้อกล่าวหา บริษัทยี่ห้อสินค้าที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยว่ามีความสัมพันธ์มากพอที่จะต่อรองกับโรงงานเพื่อที่จะไปสู่กระบวนการการแก้ไขได้หรือไม่และคนงานสนับสนุนในการประเมินด้วยตัวเองหรือไม่