ข้อมูลเกี่ยวกับ

สภาองค์กรสิทธิแรงงาน (ชื่อในภาษาอังกฤษ THE WORKER RIGHTS CONSORTIUM หรือ WRC) เป็นองค์กรอิสระ ซึ่งมีหน้าที่ตรวจสอบด้านสิทธิแรงงาน โดยการประเมินจากสภาพการทำงานในโรงงานทั่วโลก วัตถุประสงค์ของเราคือต่อต้านโรงงานนรกและปกป้องสิทธิของคนงานตัดเย็บและผลิตสินค้าอื่นๆ ที่ขายในมหาวิทยาลัย WRC ปฏิบัติการตรวจสอบอย่างเจาะลึกโดยอิสระ และเสนอรายงานผลการตรวจสอบ โรงงานที่ผลิตสินค้ารายใหญ่ของสหรัฐอเมริกาสู่สาธารณะและช่วยเหลือคนงานมิให้ถูกละเมิด และช่วยปกป้องสิทธิในสถานที่ทำงาน WRC มีความภูมิใจที่มีมหาวิทยาลัยมากกว่า 175 แห่งเป็นสมาชิก ที่มีความตระหนักถึงในเรื่องการปฏิบัติต่อคนงานของโรงงานที่ผลิตเสื้อผ้าและสินค้าอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม