லெசோதோவில் பாலின அடிப்படையிலான வன்முறை எதிர்ப்பு

லெசோதோ ஆடைத் தொழிற்சாலைகளில் பாலின அடிப்படையிலான வன்முறை மற்றும் துன்புறுத்தலைச் சமாளிக்கும் முக்கிய ஒப்பந்தங்கள்

2019 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 15, லெசோதோவில் பாலின அடிப்படையிலான வன்முறை மற்றும் துன்புறுத்தலுக்கு தீர்வு காண, முன்னணி ஆடை பிராண்டுகள், தொழிலாளர் சங்கங்கள், பெண்கள் உரிமை பரப்புரையாளர் கூட்டணி மற்றும் உலகளவில் டெனிம் ஜீன்ஸ் தயாரிப்பாளரான நியென் ஹ்சிங் இடையே முக்கிய ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தாகின.

இந்த ஒப்பந்தங்கள் தொழிலாளர் உரிமைகள் கண்காணிப்பு என்ற ஒரு சுயாதீன விசாரணை அமைப்பை நிறுவுகின்றன. இதற்கு லெசோதோவில் உள்ள நியென் ஹ்சிங்-க்கு சொந்தமான தொழிற்சாலைகளில் நடத்தை விதிகளை மீறியதற்காக வேலையிலிருந்து நீக்குதல் உட்பட பாலின அடிப்படையிலான வன்முறை மற்றும் துன்புறுத்தல் குற்றச்சாட்டுகளை விசாரிக்கும் பொறுப்பு உள்ளது.

இந்த ஒப்பந்தங்கள் பெண்கள் உரிமை அமைப்பு ஒன்றால் நடத்தப்படும் கட்டணமில்லா தகவல் தொலைபேசியை நிறுவுகின்றன. இதன் மூலம் தொழிலாளர்கள் இந்தத் திட்டத்தைப் பற்றி மேலும் அறிந்து கொள்ளவும், பாலின அடிப்படையிலான வன்முறை மற்றும் துன்புறுத்தல் சம்பவங்களைப் பழிவாங்கப்படுவோம் என அஞ்சாமல் பாதுகாப்பாகப் புகாரளிக்கவும் முடியும். மேலும் விரிவான கல்வி மற்றும் விழிப்புணர்வு பெறலாம். பாலின அடிப்படையிலான வன்முறை மற்றும் துன்புறுத்தல் பற்றிய இரண்டு நாள் பயிலரங்கம், திட்ட நடத்தை விதிகள் மற்றும் அனைத்து நியென் ஹ்சிங் ஊழியர்களுக்கும் பாலின அடிப்படையிலான வன்முறை மற்றும் துன்புறுத்தலை எவ்வாறு புகாரளிப்பது என்று கற்பிப்பதை உள்ளடக்கியது இந்த திட்டம். பாலின அடிப்படையிலான அதிகார சமத்துவமின்மையை மாற்றுவதில் தொழிலாளர்களின் உரிமைகளைப் பாதுகாக்க கூட்டாகச் செயல்படும் திறனின் முக்கிய பங்கை அங்கீகரித்து, இந்த ஒப்பந்தம் தொழிற்சங்க விரோதப் பழிவாங்கலைத் தடை செய்வதன் மூலம் சங்க உரிமைகளைப் பாதுகாக்கிறது.

லெசோதோவிற்கு அப்பால், பாலின அடிப்படையிலான வன்முறை மற்றும் துன்புறுத்தல் வேலைகளுக்கு எதிரான போராட்டத்தில் ஒரு முக்கிய முன்னுதாரணமாக இந்த ஒப்பந்தங்கள் அமைந்தன.