တိုင်ကြားရန်

WRCသည် မြောက်အမေရိကတက္ကသိုလ်များအတွက် အဝတ်အထည် နှင့် အခြားထုတ်ကုန်များ ထုတ်လုပ်သည့် စက်ရုံများ၏ လုပ်ငန်းခွင်အခြေအနေများကို အလုပ်သမားများထံမှ တိုင်ကြားချက်များ သို့မဟုတ် အခြားသူများ က စက်ရုံတစ်ရုံတွင် ပြဿနာရှိနေသည်ဟု ညွှန်းသည့် သတင်းအချက်အလက်ရှိပါက တုန့်ပြန်ပြီး စုံစမ်းစစ်ဆေး သည်။ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများတွင် အလုပ်သမားများနှင့် ၎င်းတို့လုပ်ငန်းခွင်ပြင်ပ ၎င်းတို့ သက်သောင့်သက်သာ ရှိသည့် နေရာတွင် တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်း၊ သက်ဆိုင်သည့် စာရွက်စာတမ်းများ စုဆောင်းခြင်း နှင့် စက်ရုံစီမံခန့်ခွဲရေး နှင့် အခြားအကြောင်းအရာအား အရင်းအမြစ်များနှင့် တွေ့ဆုံခြင်းများပါဝင်သည်။ စက်ရုံတစ်ရုံတွင် ချိုးဖောက်မှု များတွေ့ရှိပါက WRCမှ တိုးတက်ကောင်းမွန်ရန် အကြံပြုချက်ပေးခြင်းများ ပြုလုပ်သည်။

WRC သို့ ရောက်ရှိလာသည့် အလုပ်သမားများထံမှ တိုင်ကြားချက်များသည် WRCဝန်ထမ်းများ နှင့် အဆက် အသွယ်ရှိထားသည့် အစိုးရမဟုတ်သည့်အဖွဲ့အစည်း သို့ အလုပ်သမားသမဂ္ဂများက တဆင့်လာသည်။ သို့သော် အလုပ်သမားများ သို့ ၎င်းတို့ကိုယ်စားလှယ်များက WRC သို့ အောက်တွင်ပြထားသည့် ပုံစံအား ဖြည့်စွက်ပြီး လည်း တိုင်ကြားချက်များကို တင်ပြနိုင်သည်:

  အမည်*

  ဖုန်းနံပါတ်*

  အီးမေးလ်*

  စက်ရုံတည်ရှိသည့် နိုင်ငံ*

  သက်ဆိုင်သည့် စက်ရုံ၏နာမည် နှင့် လိပ်စာ*

  ဖြစ်ပွါးခဲ့သည့် ချိုးဖောက်မှုနှင့် ပတ်သက်ပြီး အတတ်နိုင်ဆုံးအသေးစိတ်ကျကျ အချက်အလက်*

  စက်ရုံက ဘယ်လို ထုတ်ကုန်တွေ ထုတ်လုပ်ပြီး ဘယ်လို တံဆိပ်တွေ ထုတ်လုပ်တာလဲ။*

  ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် သင်၏အမည်နှင့် ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာများပြီး လျှို့ဝှက်ထားခြင်းကို တင်းတင်းကြပ်ကြပ် ထိန်းသိမ်းသွားမည်ဆိုသည်ကို ကျေးဇူးပြု၍ ဂရုပြုစေလိုပါသည်။ ဤအရာအားလုံးအား ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် သင့် ဆီက အထူး ခွင့်ပြုချက်ရရှိခြင်းမရှိဘဲ မည်သည့်အချိန်တွင်မျှ ထုတ်ဖော်သွားမည်မဟုတ်ပါ။ သင်ထောက်ပံ့ ပေးသည့် သတင်းအချက်အလက်များအား တိုင်ကြားမှုကို နောက်ဆက်တွဲစုံစမ်းရာတွင်သာ အသုံးပြုသွားပါမည်။

  WRC အနေဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့လက်ခံရရှိသည့် တိုင်ကြားချက်အားလုံးကို အပြည့်အဝစုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်း ပြုလုပ်ပြီး မတုန့်ပြန်ပါ။ WRC သည် စွပ်စွဲသည့် ချိုးဖောက်မှုများ၏ ပြင်းထန်မှု၊ ထိခိုက်ခံခဲ့ရသည့် အလုပ်သမား အရေအတွက်၊ ဒေသခံအစိုးရမဟုတ်သည့်အဖွဲ့အစည်းများ၏ အမှုကိစ္စနှင့် ပတ်သက်ပြီး စွပ်စွဲချက်များအပေါ် လက်ခံယုံကြည်နိုင်ခြင်းအပေါ် အမြင်များ၊ ထိရောက်ပြီး ပြုပြင်တည့်မတ်ပေးသည့် လုပ်ဆောင်မှု အစီအစဉ် အားလုပ်ဆောင်နိုင်ရန် တက္ကသိုလ်နှင့် ဆက်စပ်မှုရှိသည့် အမှတ်တံဆိပ်များအနေဖြင့် ထိုစက်ရုံတွင် အရေးပါ သောဆက်ဆံရေး ရှိမရှိ နှင့် အလုပ်သမားများကိုယ်တိုင်က စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းကို ထောက်ခံခြင်းရှိမရှိ စသည် များအပါအဝင် အမျိုးမျိုးသော အကြောင်းအချက်များကို အကဲဖြတ်ပြီး စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းအား ရှေ့ဆက် သွားမည် မသွားမည်ကို ဆုံးဖြတ်ပါသည်။